Webbkamera

 Aktuell kamerabild över Ryttmästarbostället och dess innergård.