Löjtnantsbostället

Löjtnantsbostället ligger vackert mittemot Ryttmästarbostället och användes numera som gäststuga.

Löjtnantsbostället
Löjtnantsbostället