”Husartorpet”

K3:s Officerskår inköpte 1911 ett gammalt obebott hus vid Segerstorp utanför Skövde. Huset flyttades till  Simsjön, där c:a tre tunnland mark inköpts från torparen Vilhelm Larsson. Huset stod färdigt 1912 med sitt karakteristiska, branta tak. Dagböckerna mellan åren 1912 – 1975  finns ännu kvar och vittnar om hur välbesökt och uppskattat torpet var.

1975 köpte Bernhard  Englund som vinterbonades, varefter vatten och avlopp drogs in. Huset byggdes efterhand till men kvar inne i tillbyggnaden står ännu ”Husartorpet” med bl a sin öppna spis.

 

SONY DSC
Några av pionjärerna vid torpets sjösida.
SONY DSC
Vilhelm Larsson (Ville på berget) som i många år skötte torpet.