Byggnader

Besöksmålet Ryttmästarbostället i Skövde består av en samling intressanta historiska byggnader. Du kan läsa om  dem genom att klicka i menyn ovan. Byggnaderna har tillkommit efter hand där själva ”huvdbyggnaden” kallat ryttmästarboställe m/1687 (en rekonstruktion efter Erik Dahlbergs ritningar 1687) utgjorde starten i början av 1990-talet.