Annat intressant

I menyn ovan får du fram flera intressanta sidor med spännande och viktiga saker berör Ryttmästarbostället.

I september månad 1995 invigdes Ryttmästarbostället av
HM Kung Carl XVI Gustaf, varvid Hans Majestät bland annat sköt salut!