Hjärtstartare

På Ryttmästarbostället finns en hjärtstartare av senaste och bästa talstyrda modellen. Många av våra gäster har nått en aktningsvärd ålder. Vi vill vara förberedda om det värsta skulle hända. 

Det bästa av allt är ändå att ambulansen numera är här inom 4 minuter!