Årets besöksmål 2015

Ryttmästarbostället utsågs till årets besöksmål 2015 – se artikeln i SLA.