Ryttmästarboställe m/1687

Ryttmästarbostället är en rekonstruktion efter Erik Dahlbergs ritningar 1687. Dahlberg ritade officersboställena så, att man fick större och präktigare hus ju högra grad man hade som officer. Detta ryttmästarboställe har således fyra rum, kök och farstu. Men huset är också som ett skrin med lönnfack – flera rum döljer sig i fastigheten. Du kan läsa om dem i fliken ”Rummen” i menyn.

ryttmastarbostallet_extr_sommar_aug

Heinemans arbetsritning, original