20-årsjubileum

Under högtidliga former celebrerades 20-årsjubiléet av Ryttmästarboställets tillblivelse.

Lördagen den 12 april 2014 samlades ett sjuttiotal personer till jubileumsfest.
Gästerna utgjordes av styrelsen för Föreningen Ryttmästarboställets Vänner,sn-artikel sponsorer och övriga tillskyndare.

I samband med middagen gavs många exempel på vilken energi och offervilja som ligger bakom Ryttmästarboställets tillblivelse. De många talarna gav alla uttryck för sin uppskattning och glädje över att få ha varit med om att ta del i projektet.

Läs gärna vidare om Bernhard Englund och Ryttmästarbostället genom att klicka Dig fram till Skövde Nyheters webbplats och artikeln.

sn-bildspel

Vid tillfället gjordes också ett bildspel.