Vattenproblem

 

Magsjuka i Simsjön sommaren 2006!

Troligen på grund av att Skövde kommuns toaletter, vid badplatserna i Simsjön, är undermåliga  – och i vissa fall saknas helt – utbröt en magsjukeepedimi sommaren 2006.

Skövde kommun intensifierade, till följd av detta, besiktningen av dusch- och tvättvattenbrunnarna runt sjön.

I detta sammanhang dömde man ut Bernard Englunds privata, fullt fungerande, tvåkammarbrunn.

Här så får Du ta del av Bernhard Englunds inlaga i saken, ställd till  Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Skövde m. fl.

Ang. fungerande avloppsanläggning inom Våmb 30:248 Inlaga ang simsjövattnet