Populärvetenskaplig kortfilm

Följ med på en resa i tiden. Ryttmästarbostället presenteras i medverkan med flera prominenta gästskådespelare.