Husartorpet

Husartorp nr; 49 i Vadsbo skvadron. Torpet stod ursprungligen i Fägre socken, i norra delen av Skaraborgs län. Torpet uppköptes av G A Klingspor strax efter andra världskrigets slut. Det återuppfördes utanför K 3:s kaserner i Skövde och utgjorde till del regementets museum. 1996 skänktes torpet av officerskårens kamratförening till Ryttmästarbostället. Torpet visar hur den indelte soldaten bodde åren 1833-1901.

 

Interiör från Husartorpet. Den siste husaren, August Lindblad, med hustru och hemmavarande dotter, vid lämmabordet.

Läs mera om hur soldatlivet kunde te sig.