Välkommen!


Se Ryttmästarbostället med aktuella bilder i vår webbkamera.

Info om Ryttmästarbostället

Ryttmästarbostället, vid Simsjön utanför Skövde, har blivit ett synnerligen populärt utflyktsmål året runt. Du får möta kavallerimajoren Bernhard Englund som berättar inlevelsefullt om våra gamla knektar och deras befäl. Även den måttligt historieintresserade  rycks med och  får höra om hur Sverige byggdes upp och blev en stormakt i Europa, på bara en mansålder.

Som besökare på Ryttmästarbostället får man också höra om slit och släp, hemma på torpen och om stora barnkullar, där bara de starkaste överlevde.

Verksamheten drivs av en ideell förening. Föreningens syfte är, att bevara befintliga byggnader, möbler och bruksföremål från indelningsverkets tid samt tillse att samlingarna är tillgängliga för allmänheten. Föreningens ordförande är sedan 2016-12-03 förre arméchefen general Alf Sandqvist.

Ryttmästarbostället är en rekonstruktion efter Erik Dahlbergs ritningar 1687. Bostället kom till stånd tack vare en räcka omständigheter och med välvilliga sponsorers hjälp.