Barockmatsalen

Barocktiden inföll ungefär då Gustav II Adolf tillträdde d v s 1611 och varade t o m Carl XII 1718. Möblerna var stora, tunga och svulstiga, gärna med spiraldrivna detaljer.