Om oss

Vi tar vid – där Arn slutar.

Många av våra besökare/gäster börjar dagen i Skaraborg med att t ex resa i Arns fotspår. Andra kommer hit direkt. Dagen avrundas eller fortsätter med en helhetsupplevelse i vår spännande och helt unika karolinska miljö.

Kavallerimajoren Bernhard Englund, belönad med Pro Patria-medalj, tar emot iförd karolinsk ryttmästaruniform.

Ni får en genomgång av Sveriges historia från Vasa till Rasken. Vi tittar in i ett komplett ryttartorp från Carl XI:s tid. Därefter besöker vi ett torp som visar Raskens miljö och tid. Efter en kort promenad på c:a 75 meter är vi så framme vid Erik Dahlbergs skapelse: Ryttmästarboställe m/1687.

Vi går runt i huset  och får en levande beskrivning och skildring över hur man hade det för 300 år sedan. Vägg i vägg med bostället finns ett enastående museum som visar bl a vapen såsom svärd, värjor och skjutvapen. Innanför museet finns ett stort sällskapsrum tillika Offmäss med massor av klenoder.

Vanligtvis avslutas rundvandringen med en buffé som är komponerad med tanke på tiden och miljön.

Rundvandringen inklusive buffén tar vanligtvis 3-3,5 timmar i anspråk men kan kortas eller förlängas, allt efter behov.

Se vår film när Bernhard Englund guidar runt på Ryttmästarbostället.
Ytterligare en film kan du se här
Du kan även ladda hem en broschyr om vår verksamhet.

Studiedagar – fortbildning
Många skolledare/rektorer låter lärarcorpsen friska upp sina kunskaper i vår svenska historia genom att anordna hel- eller halvdags fortbildning på Ryttmästarbostället.