Grytorna

begryt

Allmogemålaren Johan Risberg, bördig från Skövde, målade i mitten av
1700-talet en målning i Kungslena kyrka. Motivet var skärselden med en gryta
från vilken kyrkonämndens medlemmar tittade upp.Kyrknämnden bröt ett
ingånget avtal, så Risberg fick inte ut den lön för utfört arbete som han
rätteligen skulle haft. Skärseldsmotivet var Risbergs sätt att visa vad han
tyckte och tänkte om kyrkonämnden.

Av detta blev undertecknad  inspirerad.

Då Ryttmästarbostället 1995 skulle dekoreras invändigt på väggar och tak,
föll det sig fullkomligt naturligt att i grytor i skärselden placera de små ynkliga
syndare och illgärningsmän som berett mig så stor skada .

Likt vår store regissör Ingmar Bergman, blev undertecknad falskeligen beljugen
och i mitt fall berövad min restaurangverksamhet i Skövde. JO fördömde handlandet i starka ordalag.

Orsaken till detta illdåd  av två maktmissbrukande vidriga tjänstemän i statens tjänst, står att läsa i boken ”Visst hade vi kul”, vars 1:a upplaga är på väg att ta slut.
Ny upplaga är att vänta.

Likt Risberg var tanken att de, i grytorna placerade, skulle straffas på yttersta dagen för sina illgärningar.

Men – Herrans vägar äro outgrundliga. Hin Håle tycks redan nu, under slutet av dessa
syndares ynkliga jordiska liv, påbörjat omhändertagandet å det grymmaste.

Här låg tidigare en omfattande dokumentation som bevisade hur illgärningarna begicks.  Av visst medlidande har vi tillsvidare släckt ner denna dokumentation som för framtida forskning finns väl bevarad i föreningens arkiv.

Den numera riksbekanta målningen finns kvar att beskåda och begrunda för evärdlig tid.

Välkomna att beskåda och begrunda.

Bernhard Englund