Nu ser vi ljuset i Coronatunneln!

Isolering och därmed sammanhängande tristess, gör att väldigt många
under sensommaren hört av sig och undrat när vi tänker öppna igen.
Pandemin trycks nu sakta men säkert tillbaka. Någon större
andra våg tror jag vi kan undvika.

Den 29 september 2020 är det på dagen 25 år sedan HM Konungen
invigde Ryttmästarbostället. Ett utomordentligt trevligt sätt att celebrera
detta är, att åter öppna Ryttmästarbostället. – Dock, endast för guidning.
Buffé får vi ännu inte servera.

Följande gäller;
Vi öppnar för grupper om 15-30 personer med början 29 september 2020.
Ni tar er hit enskilt eller med buss, efter att ha beställt tid i vanlig ordning.
Guidningen utomhus är inga problem.
Då vi går in i Ryttmästarbostället tar vi alla på medfört munskydd.
Utan munskydd släpps inte ens ungdomliga Amelia Adamo in.
Guidningen tar sammanlagt ca 1,5 tim.

Våren 2021 tror jag de flesta av oss vaccinerat sig.
Om inget oförutsett inträffar avser vi då servera vår gammaldags buffé
från den 15 mars. Då har det gått precis ett år sedan de sista gästerna lämnade oss.

Ni är efterlängtade!!

Varmt välkomna!

Bernhard Englund


Se Ryttmästarbostället med aktuella bilder i vår webbkamera.

Info om Ryttmästarbostället

Ryttmästarbostället, vid Simsjön utanför Skövde, har blivit ett synnerligen populärt utflyktsmål året runt. Du får möta kavallerimajoren Bernhard Englund som berättar inlevelsefullt om våra gamla knektar och deras befäl. Även den måttligt historieintresserade  rycks med och  får höra om hur Sverige byggdes upp och blev en stormakt i Europa, på bara en mansålder.

Som besökare på Ryttmästarbostället får man också höra om slit och släp, hemma på torpen och om stora barnkullar, där bara de starkaste överlevde.

Verksamheten drivs av en ideell förening. Föreningens syfte är, att bevara befintliga byggnader, möbler och bruksföremål från indelningsverkets tid samt tillse att samlingarna är tillgängliga för allmänheten. Föreningens ordförande är sedan 2016-12-03 förre arméchefen general Alf Sandqvist.

Ryttmästarbostället är en rekonstruktion efter Erik Dahlbergs ritningar 1687. Bostället kom till stånd tack vare en räcka omständigheter och med välvilliga sponsorers hjälp.