Kära gäster!

Kära gäster!

Många hör redan av sig och undrar när vi börjar ta emot gäster 2021. Optimismen är med all rätt stor. Åldersgruppen 70 + torde ha fått sina två sprutor och fullgott skydd i april-maj.

Av det skälet fick vi redan före jul in många beställningar då man vill vara ute i god tid.

Vi räknar med att komma igång 2021-08-14 med guidning och matservering precis som förr.

Vår strävan är att behålla samma priser som de senaste fyra åren. Om det inte går blir det högst 30 kr pålägg.

Det verkar finnas ett uppdämt behov att komma ut och träffa människor och ha trevligt! Vi kommer fortsättningsvis bara ta emot ett sällskap om dagen. Först till kvarn……  Skulle något mot förmodan gå fel är det bara att boka av precis som i fjol!

Välkomna hit!

Bernhard Englund


Se Ryttmästarbostället med aktuella bilder i vår webbkamera.

Info om Ryttmästarbostället

Ryttmästarbostället, vid Simsjön utanför Skövde, har blivit ett synnerligen populärt utflyktsmål året runt. Du får möta kavallerimajoren Bernhard Englund som berättar inlevelsefullt om våra gamla knektar och deras befäl. Även den måttligt historieintresserade  rycks med och  får höra om hur Sverige byggdes upp och blev en stormakt i Europa, på bara en mansålder.

Som besökare på Ryttmästarbostället får man också höra om slit och släp, hemma på torpen och om stora barnkullar, där bara de starkaste överlevde.

Verksamheten drivs av en ideell förening. Föreningens syfte är, att bevara befintliga byggnader, möbler och bruksföremål från indelningsverkets tid samt tillse att samlingarna är tillgängliga för allmänheten. Föreningens ordförande är sedan 2016-12-03 förre arméchefen general Alf Sandqvist.

Ryttmästarbostället är en rekonstruktion efter Erik Dahlbergs ritningar 1687. Bostället kom till stånd tack vare en räcka omständigheter och med välvilliga sponsorers hjälp.